Contabilitate

Servicii financiar-contabile

Va punem la dispozitie servicii de contabilitate primara, de gestiune si financiara.

Contabilitatea primară reprezinta intocmirea documentelor care stau la baza tranzactiilor economice si inregistrarii lor ulterioare.

Contabilitatea de gestiune> cuprinde evidenta stocurilor, obiectelor de inventar, centralizate in balanta analitica, sintetica si balanta valorica a gestiunilor si a mijloacelor fixe cu tot cu  calculul amortizării aferente lor.

Contabilitatea financiară se refera la prelucrarea documentelor care stau la baza operatiunilor economice desfasurate de firma. Astfel se intocmesc principalele situatii financiar contabile aferente exercitiului financiar: balanțele contabile, bilanțul financiar, fluxurile de numerar, indicatorii de lichiditate precum si alte situatii anexate lor care reflectă performanțele realizate de firma.

Contabilitate Primara

 • Intocmirea registrului de casa
 • Intocmirea notelor de intrare-receptie (NIR)
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli
 • Intocmirea de dispozitii de plata si incasare pentru casierie
 • Intocmirea facturilor care trebuie emise catre client
 • Completarea de chitante, ordine de plata, cecuri, foi de varsamant
 • Intocmirea de state de plata, pontaje

Contabilitate Gestiune

 • Evidenta stocurilor
 • Evidenta sintetica si analitica a obiectelor de inventar
 • Evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii acestora
 • Intocmirea registrului mijloacelor fixe
 • Evidenta clientilor si a furnizori
 • Evidenta operatiunilor bancare si de casa (contabilizarea extraselor bancare si a registrelor de casa)
 • Intocmirea registrul jurnal, registrului inventar, si a registrului cartea mare
 • Intocmirea balantei de verificare

Contabilitate Financiara

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe venit
 • Calculul impozitului pe dividende
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia
 • Obtinerea de certificate fiscale, certificate constatatoare
 • Intocmirea bilantului financiar, contului de profit si pierdere, a anexelor si notelor aferente acestuia
 • Intocmirea principalilor indicatori economico-financiari
 • Informare asupra situatiei economico-financiare a firmei

Salarizare Personal

 • Intocmirea statelor de plata
 • Intocmirea dosarelor de pensionare
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Plata salariilor pe card
 • Calculul impozitelor pe salarii
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat

Refacere Contabilitate

 • Intocmirea si depunerea declaratiei rectificative privind impozitul pe profit, obligatiile de plata a bugetul de stat, obligatiile salariale si a decontului privind TVA
 • Refacerea balantei de verificare

Consultanta Financiar Contabila

 • Determinarea taxelor care se aplica in afacerea dumneavoastra
 • Asistenta in timpul controalelor
 • Leasing, linii de credit si credite pe termen lung
 • Operatiuni de reorganizare a formei, operatiuni finantare externa
 • Informarea si indrumarea in ceea ce priveste modificarile si aplicarea principiilor contabile si fiscale si efectele lor asupra societatii.